Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zdravotní pojištění u pracujícího důchodce s více pracovními poměry

10/02/12

Zdravotní pojištění u pracujícího důchodce s více pracovními poměry

Zdravotní pojištění u pracujícího důchodce s více pracovními poměry
3.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro platbu zdravotního pojištění není podstatné, kolik pracovněprávních poměrů má daný zaměstnanec uzavřeno, ale podstatný je charakter těchto vztahů.

Dotaz:
Jsem pracující důchodce. V jedné firmě jsem zaměstnán na 8 hodin denně za 8 000 Kč.

Zde odvádím sociální i zdravotní pojištění a daň. V druhé firmě pracuji 2 hodiny denně za 50Kč/hod. Zde odvádím daň a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění zde neodvádím, neboť ho odvádím u prvního zaměstnavatele. Na VZP jsem poslal čestné prohlášení, kde a v jaké výši odvádím zdravotní pojištění. Je tento postup správný?

Odpověď:

Zdravotní pojištění se odvádí téměř z každého příjmu, který je poskytován zaměstnavatelem a jedná se o  příjem ze závislé činnosti.  Není podstatné, má-li zaměstnanec dva souběžné pracovněprávní vztahy u dvou zaměstnavatelů a u jednoho z nich se odvádí pojistné alespoň z minimální mzdy.  Důležité je, o jaký pracovněprávní vztah se jedná, neboť u  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou  stanoveny jiné podmínky pro účast na zdravotním pojištění, než-li u pracovního poměru.  Ani pro pojištěnce státu (důchodce,  osoby na rodičovské dovolené,  studenti atd.)  neplatí z tohoto hlediska  žádné výjimky, neboť mají-li tyto  osoby příjmy, které spadají do vyměřovacího základu pro odvod  zdravotního pojištění, je nutné  pojistné  odvést.   Výjimky  u pojištěnců státu se týkají ustanovení o  minimálním vyměřovacím základu a  neplaceného volna.  O tyto případy se však v dotazu nejedná.
Pro poskytnutí vyčerpávající odpovědi je nutné určité skutečnosti  doplnit.
I. varianta
U druhého zaměstnavatele  je vykonávána práce na základě uzavřeného pracovního poměru. Bez ohledu na výši příjmu se odvádí zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že  je zaměstnanec  pojištěncem státu, neuplatní se tzv. doplatek do minima.
II. varianta
U druhého zaměstnavatele  je vykonávána práce na základě  dohody o pracovní činnosti. Pokud příjem v kalendářním měsíci  bude nižší než 2 500 Kč, neodvádí se zdravotní pojištění.
V případě zúčtovaná odměna   bude činit alespoň 2 500 Kč,  odvede se pojistné z celé částky a opět se neuplatní tzv. doplatek do minima, protože je  zaměstnanec pojištěncem státu.
III. varianta
U druhého zaměstnavatele je vykonávána práce na základě dohody o provedení práce. Od 1.1.2012  se zdravotní pojištění odvádí, pokud  je v kalendářním měsíci zúčtována odměna vyšší než 10 000 Kč (pojistné se odvede z celé částky).  Je-li odměna nejvýše 10 000 Kč v kalendářním měsíci, zdravotní pojištění se neodvede.
Za zaměstnance plní ohlašovací povinnosti vždy zaměstnavatel, a pokud je každý měsíc zaměstnanec účasten zdravotního pojištění, nevznikají zaměstnanci v tomto směru žádné povinnosti.  V případě pojištěnce státu  (např. důchodce)  nevznikají takové osobě povinnosti ani v měsících, kdy není  účastna  zdravotního pojištění, pokud v registru dané zdravotní pojišťovny je tato osoba  již evidována v kategorii pojištěnců státu.