Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ohlašováni do IRZ za rok 2011

07/02/12
smf

K ohlašování do IRZ za rok 2011. Zdroj : IRZ.cz

K ohlašování do Integrovaného registru znečišťovatelů za rok 2011

Ohlašovací povinnost v případě překročení ohlašovací prahu platí pro amoniak za rok 2011 shodně jako v předchozích letech.

Amoniak a ohlašovací práh pro úniky do ovzduší (10 000 kg) naleznete v evropském nařízení č. 166/2006/ES, které je přímo platné (od roku 2006). Pro určení rozsahu ohlašovací povinnosti není možné vycházet pouze z platného znění nařízení č. 145/2008 Sb., které doplňuje některé látky určené ke sledování v ČR.

Příručku pro ohlašování do IRZ za rok 2011 najdte  Z D E.

Zdroje: www.irz.cz, MŽP