Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odevzdání potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti

05/02/12

Odevzdání potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti

Odevzdání potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti
13.1.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti předává zaměstnavatel neprodleně správě sociálního zabezpečení. Co však ono "neprodleně" znamená, zákon o nemocenském pojištění neupřesňuje.

Dotaz:
Zaměstnanec mi doručil ukončení pracovní neschopnosti. V jakém termínu jej musím předat správě sociálního zabezpečení?

Odpověď:

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, upravuje předávání dokladů pro výplatu dávek nemocenského pojištění v § 97 odst. 1 tak, že zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a „neprodleně“ je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Pojem „neprodleně“ není v zákoně nijak blíže vysvětlen nebo specifikován např. časovým údajem (do dvou dnů apod.).  Lze mít za to, že v praxi tento pojem znamená, že příslušné podklady je třeba předat tentýž nebo následující pracovní den, kdy zaměstnavatel doklad obdržel, a případně (podle okolností) ještě i další  pracovní den (delší prodleva by již znamenala, že doklad nebyl předán „neprodleně“).
Lze ještě dodat, že doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti se předává, pokud vznikne nárok na nemocenské, neboť dočasná pracovní neschopnost trvala déle než 21 kalendářních dnů. Dávky nemocenského pojištění se podle § 110 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyplácejí nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění doručen okresní správě sociálního zabezpečení, a proto zákon stanoví, že tento doklad je třeba předávat neprodleně.