Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrol odhalujících nelegální práci bude víc

04/02/12

Kontrol odhalujících nelegální práci bude víc

Kontrol odhalujících nelegální práci bude víc
20.1.2012, Zdroj: Vláda
Kontroly se zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání, nedodržování pracovněprávních předpisů či neplacení odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol.
Kontroly se zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání, nedodržování pracovněprávních předpisů či neplacení odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Na území České republiky bude provedeno minimálně šest mimořádných kontrolních akcí zaměřených na oblasti podnikání (trhu práce), kde je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce. V rámci šesti mimořádných kontrolních akcí bude provedeno 15 tisíc kontrol," říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Zaměstnavatelé zneužívají dohody o provedení práce
V loňském roce provedly instituce spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí téměř 167 tisíc těchto kontrol. Podílel se na nich Státní úřad inspekce práce, Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce, a to často ve spolupráci s policií či celní správou.
Podle ministerstva se při kontrolách potvrdilo, že stále existují na trhu práce zaměstnavatelé, kteří s pracovníky uzavírají pouze dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zejména jde o dohody o provedení práce, přestože se jedná o práci, kterou by měli zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru.
Od ledna 2012 platí přísnější legislativa
Od ledna se zpřísnily postihy za nelegální zaměstnání. Lidé, kteří pracují „na černo“ mohou dostat pokutu až do výše sta tisíc korun. Zprostředkovatelům ilegální práce pak hrozí pokuta dokonce od 250 tisíc až do desíti milionů korun.