Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU ke kvalitě povrchových vod

03/02/12
smf

EU chce zlepšit kvalitu povrchových vod. Zdroj: Euractiv.cz

EU chce zlepšit kvalitu povrchových vod
   Evropská komise chce, aby voda v řekách, jezerech a pobřežních vodách byla kvalitnější a nebyla kontaminovaná chemickými látkami, které mohou nepříznivě ovlivňovat životní prostředí a představovat potenciální riziko i pro zdraví lidí a zvířat. Navrhla proto rozšířit seznam znečišťujících chemikálií o 15 nových látek, které se běžně nacházejí třeba v antikoncepčních pilulkách nebo jiných hormonálních lécích.
    Zajistit dostatečné množství kvalitní vody pro potřebu lidí i podniků a při tom neohrožovat životní prostředí je jedním z hlavních pilířů politiky EU na ochranu evropských vod. Právní rámec pro ochranu a obnovu čisté vody po celé Evropě a pro zajištěné jejího dlouhodobého a udržitelného využívání stanovuje rámcová směrnice o vodě z roku 2000, která usiluje o to, aby voda (ať už v jezerech, řekách, potocích či jako podzemní voda) vydržela v dobrém stavu do roku 2015. 
Směrnice mj. obsahuje seznam více jak tří desítek nebezpečných chemikálií, jejichž výskyt v evropských vodách by měl být regulován nebo snižován. Vzhledem k tomu, že do vody se stále častěji dostávají například i zbytky nejrůznějších léčiv, Evropská komise tento týden navrhla, aby byl seznam rozšířen o 15 dalších chemikálií.  
    Jejich výběr byl založen na vědeckém výzkumu, který zkoumal potenciální škodlivé dopady farmaceutických přípravků, průmyslových chemických látek, přípravků na ochranu rostlin nebo látek, které vznikají jako vedlejší produkt při spalování, na vodní prostředí. Jejich zvýšená koncentrace totiž může mít vliv i na zdraví ryb nebo další vodní organismy. 
U dvou chemikálií, o nichž je Komise přesvědčena, že na tento seznam patří, návrh dokonce počítá s tím, že jejich emise do vod by měla být kvůli vysokému riziku kontaminace, okamžitě ukončena. 
   „Znečištění vod je jedním z ekologických problémů, které zmiňují občané EU nejčastěji,“ nechal se slyšet evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Těchto patnáct dodatečných chemických látek musí být monitorováno a kontrolováno, abychom zajistili, že nepředstavují riziko pro životní prostředí a zdraví občanů,“ dodal. 
Návrh Komise bude nyní předán Radě EU a stejně tak Evropskému parlamentu.
Zdroj: www.euractiv.cz, 2.2.2012