Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 – 2015

10/02/12

Důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 – 2015

Důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 – 2015
25.1.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
V souvislosti se zvýšeným zájmem o téma důchodového systému ze strany občanů rozšířilo ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách možnost výpočtu orientační výše starobního důchodu.
Upravená Kalkulačka pro důchody přiznané  v letech 2013 až 2015 je k dispozici na této adrese:  http://www.mpsv.cz/cs/2435. Výsledkem výpočtu je orientační výše důchodu, kterou lze očekávat při odchodu do důchodu v následujících letech.
Pro stanovení výše důchodu přiznaného po roce 2012 nejsou ještě k dispozici potřebné statistické údaje o vývoji výše průměrné měsíční mzdy po roce 2010, a nelze proto stanovit výši důchodu na základě platných údajů. Pro orientační představu o možné výši důchodu přiznaného po roce 2012 je nutné vycházet z odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy a také z očekávaného vývoje vlastních „hrubých výdělků“, tedy z výše dosaženého vyměřovacího základu v příslušných letech. Výpočet orientační výše důchodu přiznaného po roce 2012 bude tedy ovlivněn nejen očekávanými vlastními výdělky, ale i očekávaným vývojem průměrné mzdy. Pro důchody přiznané v letech 2013 až 2015 umožňuje nová důchodová kalkulačka nastavit si vývoj průměrné mzdy po roce 2010 podle vlastního uvážení, případně si vyzkoušet, jaký vliv bude mít různý mzdový vývoj na výši důchodu.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, určuje obecně platný způsob výpočtu výše důchodu, ale pro stanovení výše důchodu přiznaného v konkrétním kalendářním roce je třeba vycházet navíc ještě ze statistických údajů zjištěných Českým statistickým úřadem o vývoji výše průměrné měsíční mzdy v letech předcházejících roku přiznání důchodu. Na základě těchto statistických údajů vydá MPSV vyhlášku o výši všeobecného vyměřovacího základu, o výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího, o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu a o výši základní výměry důchodu. Naposledy byly hodnoty těchto nezbytných parametrů výpočtu důchodu stanoveny vyhláškou č. 286/2011 Sb. pro důchody přiznané v roce 2012.