Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dohody o provedení práce nově

07/02/12

Dohody o provedení práce nově

Dohody o provedení práce nově
27.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2012 došlo novelou zákoníku práce k podstatným změnám v úpravě dohod o provedení práce. Bude zajímavé je ještě uzavírat?
Novela zákoníku práce umožní výkon práce na základě dohod o provedení práce v rozsahu až 300 hodin v kalendářním roce. Ačkoli se jedná na první pohled o vítanou změnu, s ohledem na další změny zavedené novelou zákoníku práce (a souvisejícími zákony) dochází  spíše k celkovému snížení využitelnosti tohoto institutu, a to především u prací spojených s vyšší odměnou.
Hlavní úskalí spočívá  v tom, že od 1. 1. 2012 podléhá odměna z dohody vyšší než 10 000 Kč za kalendářní měsíc odvodům na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel musí zaměstnance navíc pro daný měsíc, kdy výše příjmu přesáhne 10 000 Kč, vždy přihlásit u příslušných institucí (a naopak odhlásit, pokud příjem bude nižší).
Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce jsou zároveň nemocensky pojištěni a zaměstnavatel jim je povinen platit náhradu mzdy v období prvních 21 kalendářních dnů trvání jejich pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnavatel obecně není povinen rozvrhovat pracovní dobu, rozvržení pro účely placení náhrady mzdy je pouze fiktivní a nebude ve většině případů odpovídat reálnému výkonu práce zaměstnance. Zároveň ovšem platí, že zaměstnanec bude nemocensky a důchodově pojištěn pouze v měsíci, kdy dosáhne příjmu alespoň 10 000 Kč. Jak je uvedeno již výše, zaměstnavatel tak bude zaměstnance pro účely odvodů přihlašovat a odhlašovat vždy dle aktuálního příjmu.
Další změnou, kterou novela zavádí, je povinnost zaměstnavatele dle § 75 zákoníku práce uvést v dohodě o provedení práce dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Zároveň bude zaměstnavatel povinen vydávat zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce zápočtový list, případně potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti. Příjmy v měsících, kdy bude zaměstnanci na základě dohody o provedení práce zúčtováno více než 10 000 Kč, budou totiž od ledna započítávány pro účely podpory v nezaměstnanosti.
S ohledem na tyto komplikace je pak skutečně otázkou, zda v praxi budou dohody o provedení práce s odměnou přesahující 10 000 Kč měsíčně vůbec uzavírány.