Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Byli jste úspěšní II ?

14/02/12
smf

Doporučené žádosti v rámci 14. kola PRV. Zdroj: SZIF

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic – doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14.kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 10.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 317 Žádostí o dotaci v rámci podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic. Dále bylo doporučeno celkem 25 Žádostí jako náhradníci.
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby – doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14.kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 10.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 96 Žádostí o dotaci v rámci podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby. Dále bylo doporučeno celkem 22 Žádostí jako náhradníci.

Zdroj: www.szif.cz