Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny u rodičovského příspěvku v roce 2012

26/01/12

Změny u rodičovského příspěvku v roce 2012

Změny u rodičovského příspěvku v roce 2012
Letošní rok přináší u rodičovského příspěvku významné změny. Systém je pružnější, rodiče si sami volí délku a tím i výši příspěvku. Pracovat a pobírat rodičovský příspěvek je rovněž snazší. OPAKOVANÉ VYDÁNÍ 
Rodičovský příspěvek navazuje na výplatu peněžité podpory v mateřství (mateřské). Mateřská se poskytuje od 8. až 6. týdne před očekávaným porodem a celkem se pobírá 28 týdnů. Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem. O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.
Na nový systém v pobírání rodičovského příspěvku budou moci přejít i rodiče, kteří rodičovský příspěvek čerpají, avšak na základě vlastního podnětu.
Rodičovský příspěvek 220 000 Kč
Od roku 2012 činí rodičovský příspěvek celkem 220 000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví výše rodičovského příspěvku. Nadále se však pohybuje doba čerpání od dvou do čtyř let věku dítěte. Rodičovský příspěvek přitom nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí činit více než 11 500 Kč.
Praktický výpočet
Maminka paní Modrá měla měsíční příjem 20 000 Kč. Prvních 5 měsíců od narození dítěte pobírá mateřskou ve výši 13 830 Kč. Po vyčerpání mateřské si zažádá o rodičovský příspěvek, který chce pobírat 22 měsíců. Jak vysoký bude mít rodičovský příspěvek?
  • Rodičovský příspěvevek bude paní Modrá pobírat do věku dítěte 27 měsíců v měsíční výši 10 000 Kč (220 000 Kč: 22 měsíců). Kdyby se paní Modrá rozhodla pro pobírání rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte, tak by měsíční příspěvek činil 5 116 Kč (220 000 Kč: 43 měsíců).
  • Kdyby paní Modrá měla příjem 12 000 Kč a otec dítěte taky 12 000 Kč, tak by nejkratší doba pobírání rodičovského příspěvku byla 26 měsíců. Měsíčně by totiž nemohla pobírat rodičovský příspěvek vyšší než 8 400 Kč (70 % z předchozího výdělku). 
Kdo bude muset čerpat čtyřletou variantu?
Oproti roku 2011 klesne letos počet rodin, které budou čerpat čtyřletou variantu pobírání rodičovského příspěvku. V roce 2011 byla totiž čtyřletá varianta povinná např. pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění. V roce 2012 bude stačit, když podmínku pojištění splní i otec dítěte a rodiče budou mít možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku. Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od příjmu a na rodičovský příspěvek ve výši 11 500 Kč je zapotřebí mít příjem nad 16 500 Kč hrubého. Při čerpání kratší doby rodičovského příspěvku je tedy potřeba zohlednit vyšší příjem rodiče (matky nebo otce). Jestliže nesplní podmínku pojištění ani jeden z rodičů, tak i v roce 2012 bude tato rodina ze zákona čerpat čtyřletou variantu.
  • Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Pouze v tomto případě činí rodičovský příspěvek 216 600 Kč.
Možnost změny
Během pobírání rodičovského příspěvku budou moci rodiče provést změnu délky. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku bude možné provést jednou za tři měsíce. Legislativní změny v pobírání rodičovského příspěvku umožní rychlejší čerpání více rodinám.
Pravděpodobně stoupne počet maminek (tatínků), kde se nebude rodičovská dovolená shodovat s dobou pobírání rodičovského příspěvku. Rodičovská dovolená se bude čerpat tři roky a rodičovský příspěvek pobírat třeba dva roky. Dle § 196 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnou rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém si matka (otec) požádá. Nejdéle však do doby tří let věku dítěte. Zaměstnavatel však může poskytnout neplacené volno i pro čtvrtý rok, ale v tomto případě záleží pouze ne jeho vůli.
Pobírání rodičovského příspěvku a práce
V roce 2011 bylo možné pracovat a pobírat rodičovský příspěvek pouze tehdy, když bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku, pokud:
  • dítě mladší 3 let navštěvovalo jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvovalo školku maximální 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci
Pro rok 2012 již nejsou žádná omezení, jestliže má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení. Dokonce u dětí do dvou let je zaveden limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole.