Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Bitovanech u Chrudimi

22/01/12
smf

Pozvánka na seminář Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin 2012. Zdroj: Enviweb

Pozvánka na seminář Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin 2012

Srdečně Vás zveme na seminář Komerční pěstování RRD, který již tradičně pro vás pořádáme v Bítovanech u Chrudimi. Seminář se uskuteční v sále Penzionu u Nováků dne 22.února 2012 od 9:00 hodin.

Cílem semináře je přiblížit laické, ale i odborné veřejnosti problematiku pěstování rychlerostoucích dřevin, zpracování, ale hlavně pohled koncového odběratele na tuto komoditu, která má jistě v ČR budoucnost.

Přednášet budou odborníci z oborů fytoenergetiky, agronomie, energetiky, dřevozpracujícího průmyslu, ale hlavně dlouholetí pěstitelé rychlerostoucích dřevin z Čech, Moravy a Slovenska.

Jmenovitě:
  • Ing. Jiří Jiránek- Odborný garant a dlouholetý výzkumný pracovník v oboru fytoenergetiky
  • Ing. Radmila Kusová- Manažerka nákupu biomasy Dalkia ČR
  • Karel Morkes – agrotechnologie pěstování RRD
  • Zástupce managementu Teplárny Hlinsko
  • Ing. Miroslav Trnka – dlouholetý pěstitel RRD vědecký pracovník
  • Jaroslav Kašpárek- předseda o.s. NAPRED a pěstitel reprodukčního materiálu RRD
  • Ing. Petr Mareš – Prezident společnosti mladých agrárníků
  • Ing. Robert Rausch- problematika pěstování RRD na slovensku
Případné změny ve složení přednášejících budeme průběžně aktualizovat.
Vstupné na seminář činí 450kč. V ceně je zahrnut vydatný oběd, kávička a něco sladkého k zakousnutí. Dále každý účastník obdrží obsáhlou brožuru Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin II, na které se podílejí vědecké i praktické špičky z oboru. Předpokládané ukončení akce je v 17:00 hodin

Vzhledem ke zkušenostem z let minulých doporučujeme si místa na semináři zarezervovat co nejdříve, jelikož kapacita sálu je pouze 100 osob.

Kontaktní osoba: Jaroslav Kašpárek tel. +420 775 013 107
kasparek@topolovefarmy.cz, jaroslav.kasparek@napred.eu

Budeme se těšit.

Který se již tradičně koná v Bítovanech u Chrudimi..