Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza vývoje světových cen mléka

10/01/12
smf

Světové ceny mléčných výrobků by se podle nejnovější prognózy USDA měly v letošním roce stabilizovat. Zdroj: ÚZEI, Agronavigator

Prognóza vývoje světových cen mléka

Podle aktuálního odhadu amerického ministerstva zemědělství (USDA) by na světovém trhu s mléčnými výrobky mělo dojít k zastavení trendu klesajících cen. Jak odborníci z Washingtonu ve své analýze globálního trhu s mlékem konstatovali, existují první signály, že se kontinuální pokles cen zastaví a že se v letošním roce cenová hladina stabilizuje. Díky poklesu světových zásob, především ve státních skladech, by podle názoru amerických tržních expertů mohly ceny při krátkodobých omezeních nabídky opětovně vyletět nahoru.
 
Na straně nabídky by mělo dojít k oslabení růstu. Produkce kravského mléka v producentsky významných zemích by měla v roce 2012 celkově narůst pouze o 1,8 % na rozdíl od loňského odhadovaného nárůstu ve výši 2,4 %. Současně se počítá, především v Asii, s dalším nárůstem spotřeby mléčných produktů a tomu odpovídající vyšší poptávce po dovozech, protože tam zůstává hospodářská dynamika v mezinárodním srovnání nadprůměrně vysoká a je pravděpodobný nárůst disponibilních příjmů u asijských spotřebitelů. Nicméně experti odhadují, že by i v tomto regionu a zejména v Číně mělo dojít ke znatelnému utlumení vývoje konjunktury.
 
Rozhodující pro oslabování cen datované od poloviny loňského roku byl nárůst globální nabídky, který byl dále akcelerován dobrými klimatickými podmínkami v Oceánii. Od června do října vývozní ceny sušeného odstředěného mléka z Oceánie poklesly o 16 % a u sušeného plnotučného mléka o 25 %. V první polovině 2011 se ale ceny mezinárodně obchodovaných mléčných výrobků podmíněné nabídkou nacházely na velmi vysoké úrovni. (AgE)
 
USDA: Weltmarktpreise für Milchprodukte werden sich stabilisieren
[2012-01-06], www.topagrar.com
Převzato z : www.agronavigator.cz, ÚZEI Praha, 9.1.2012