Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nárok na dovolenou

24/01/12

Nárok na dovolenou

Nárok na dovolenou
17.1.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec u Vaší společnosti odpracoval více než 60 dnů v kalendářním roce, proto mu náleží poměrná část dovolené za kalendářní rok…
Zaměstnanec u Vaší společnosti odpracoval více než 60 dnů v kalendářním roce, proto mu náleží poměrná část dovolené za kalendářní rok…
Dotaz:
Prosím o informaci ohledně nároku na dovolenou. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 11. 8. 2011 a pracuje 40 hodin týdně. Na kolik dní má nárok do konce roku? Nárok na dovolenou za kalendářní rok je 20 dní.

Odpověď:

K Vašemu dotazu si dovoluji uvést následující:
Zaměstnanec u Vaší společnosti odpracoval více než 60 dnů v kalendářním roce, proto mu náleží poměrná část dovolené za kalendářní rok. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
Tzn., že Váš zaměstnanec u Vás pracoval celkem 4 celé kalendářní měsíce, a za ty mu náleží celkem 4/12 dovolené z 20 dní.
V měsíci srpnu zaměstnanec nepracoval celý kalendářní měsíc (nastoupil až 11. 8. 2011), ale zákoník práce v § 212 odst. 3 stanoví, že poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnanci v takovém případě přísluší poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda zaměstnanec nastoupil do zaměstnání u Vaší společnosti bezprostředně po ukončení pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele (bezprostředním nástupem se rozumí i případ, kdy skončí v předchozím zaměstnání v pátek a nastoupí u nového zaměstnavatele v pondělí). Pokud by tomu tak bylo, pak má od Vás nárok ještě na 1/12 dovolené za měsíc srpen. Pokud by tomu tak nebylo (např. předchozí pracovní poměr ukončil k 31. 7. 2011 nebo před nástupem nepracoval), pak má nárok jen na výše uvedené 4/12 dovolené).
Výpočet:
1.  Varianta č. 1, tj. nedošlo k bezprostřednímu navázání pracovních poměrů4/12 * 20 = 6,666. Zaokrouhluje se dle § 216 odst. 5 zákoníku práce na půldny, tzn. zaměstnanec má právo na 6 a půl dne dovolené.
2.  Varianta č. 2, tj. došlo k bezprostřednímu navázání pracovních poměrů5/12 * 20 = 8,3333. Zaokrouhluje se dle § 216 odst. 5 zákoníku práce na půldny, tzn. zaměstnanec má právo na 8 a půl dne dovolené.