Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mezinárodní rok družstev

13/01/12
smf

Evropská družstevní organizace reprezentující družstva* na úrovni EU zahájila Mezinárodní rok družstev. Zdroj: Zemědělský svaz ČR

Dnes byl zahájen Mezinárodní rok družstev
Brusel, 12. ledna 2012 – Evropská družstevní organizace reprezentující družstva* na úrovni EU zahájila Mezinárodní rok družstev, vyhlášený Organizací spojených národů, publikováním své politické agendy pro rok 2012 pod názvem „Družstva pro Evropu – společně kupředu“.
Tato politická agenda je postavena na Evropské strategii 2020, s cílem přinést posun v řešení družstevní otázky. Zdůrazňuje rozmanitost způsobů družstevního podnikání, které je moderní, kolektivní, odpovědné a udržitelné. Záměrem agendy je podpořit platformu dialogu s politickými činiteli, který by přinášel konkrétní řešení současných klíčových ekonomických, sociálních a enviromentálních změn.
Spojené národy prohlásily rok 2012 mezinárodním rokem družstev. Jak prohlásil generální tajemník OSN Ban-Ki-moon, „Družstva jsou mezinárodnímu společenství připomenutím skutečnosti, že možné sladit ekonomickou životaschopnost a sociální zodpovědnost.“
Družstva jsou podnikatelské subjekty vlastněné a demokraticky kontrolované svými členy. Podnikatelská rozhodnutí jsou stavěna na specifických principech a hodnotách, tak aby uspokojovala potřeby a touhy svých členů. Zakořeněna v místě svého působení jsou družstva významnou silou místního ekonomického rozvoje, jak prokázala nedávná krize. Družstevní podniky jsou pevně zakotveny v mnoha sektorech, jakými např. jsou zemědělství, bankovnictví, bydlení, maloobchod, průmysl a služby. Družstva jsou rovněž aktivní v takové oblasti, jakou jsou obnovitelné energetické zdroje.
Družstva v Evropě reprezentují 123 miliony členů, 5,4 milionu zaměstnanců a 160 tisíc podniků. Nedávno provedené výzkumy** dokazují, že celosvětově existuje třikrát více vlastníků družstev, než individuálních akcionářů. V numerickém vyjádření to znamená, že ve světě je 328 milionů vlastníků akcií a 1 miliarda lidí, kteří spoluvlastníky družstevních podniků.
„Družstevní podniky jsou silou, se kterou je třeba počítat. Nicméně, stále ještě musí být hodně uděláno k zajištění rozmanitosti podnikatelských modelů v Evropě a tím zajistit dlouhodobou stabilitu ekonomiky“, jak řekl Etienne Pfimlin, jeden ze spoluprezidentů Družstev Evropa.
„Dostali jsme se do bodu obratu naší historie: náš ekonomický model nemůže výlučně směřovat jenom k ekonomickému zisku. Odolnost družstev v období krize prokazuje, že podnikání orientované na lidi přispívá k udržitelnosti rozvoje“ řekl Felice Scalvini, spoluprezident Družstev Evropa.
* * * * * * *
* DRUŽSTVA EVROPA – evropská mezisektorová organizace pěti sektorových organizací – COGECA – pro zemědělský sektor, EUROPEAN ASSOCIATION OF CO-OPERATIVE BANKS – pro bankovní sektor, CECODHAS HOUSING EUROPE – pro bytový sektor, CECOP – pro sektor průmyslu a služeb a EUROCOOP – pro spotřebitelský sektor ** zpráva Cooperatives UK, dosažitelná na www.uk.coop/shareholders
Za překlad: Mgr. Jiří Svoboda, DESS

Zdroj: Zemědělský svaz ČR, www.zscr.cz, 12.01.2012