Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO.

11/01/12
smf

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO. Zdroj: MZe

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO
Metodický pokyn č. 1/2012 upravuje nový systém registrace do ekologického zemědělství, který se změnil s účinností novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a dále podmínky přechodného období farmy a zkracování a prodlužování přechodného období na pozemcích.
Od 1.1.2012 jsou žádosti o registraci oproštěny od povinnosti přikládat kolek v hodnotě 1 000 Kč, jak tomu bylo doposud. Nově je subjekt registrován pouze jednou, a to jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství, která pouze ohlásí činnosti, které hodlá v systému ekologického zemědělství provozovat. Byl rovněž vytvořen nový vzor žádosti o registraci.
Přílohy

 

Související legislativa

Zdroj: www.eagri.cz, 2.1.2012