Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SVS ČR

26/01/12
smf

Antiparazitární léčba pro rok 2012 . Zdroj: SVS ČR

Antiparazitární léčba pro rok 2012
Na celém území České republiky je stanoveno období léčení od 1. února do 12. února 2012.
Doba byla stanovena s přihlédnutím k lovu spárkaté zvěře v České republice a k co nejmenšímu omezení výkupu ulovené volně žijící zvěře s ohledem na ochranné lhůty používaných léčiv.
Během tohoto období není dovoleno uvádět léčenou ulovenou volně žijící zvěř na trh pro lidskou spotřebu.
Použitá antiparazitární veterinární léčiva mají různé ochranné lhůty pro maso volně žijící zvěře:
28 dnů … pro jeleny, daňky, muflony a kamzíky, léky obsahující Ivermectin
14 dnů … pro volně žijící zvěř, léky obsahující Ivermectin
28 dnů … pro jeleny, daňky a srnce, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum
60 dnů … pro kamzíky a muflony, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum
Pokud bude plánováno antiparazitární léčení volně žijící zvěře také v roce 2013, bude již postupováno plně v souladu s platným zněním §19 odst. 5) veterinárního zákona – tzn. budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v z.
ústřední ředitel
Státní veterinární správa
www.svscr.cz, 23.1.2012