Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

02/01/12
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=116162
Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
ZEMĚDĚLSTVÍ S NÍZKÝMI EMISEMI SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ – Mitigační a adaptační potenciál trvale urdžitelných zemědělských systémů
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=116057
Nová publikace, kterou vydal Bioinstitut.
Výroční zpráva Bioinstitutu za rok 2010
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=116056
Každoroční bilance.
Nové poznatky v ekologickém zemědělství pro střední a východní Evropu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=116055
Výsledky konference, která navázala na tradici předchozích vědeckých konferencí, pořádaných Bioinstitutem, o. p. s. v rámci Bioakademie v Lednici na Moravě v letech 2008 a 2009.
Rizika antibiotik používaných ve faremních chovu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=116054
Nová zpráva  Case Study of a Health Crisis  zjistila alarmující zvýšení nových forem rezistentních bakterií přenosných na člověka na farmách.
Nizozemský vědec objevil bakteriální kmen, který by mohl chránit rostliny bramboru proti Erwinia carotovora.
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství