Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daň z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků

17/01/12
smf

Sazba daně z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků. Zdroj: MFČR

 
Finanční úřady upozorňují na novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydanou ve sbírce zákonů pod č. 212/2011. V § 6 odst. 2 písm. a) je zavedena sazba daně z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.
 
Informaci GFŘ k dané problematice najdete na :