Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Charta pro zemědělství a spotřebitele

18/01/12
smf

Charta pro zemědělství a spotřebitele. Zdroj: ÚZEI Praha 

Charta pro zemědělství a spotřebitele
V tomto týdnu představí německá ministryně zemědělství Ilse Aignerová výslednou podobu „Charty pro zemědělství a spotřebitele“. Dokument v rozsahu více než 30 stran popisuje současný stav klíčových otázek z této oblasti, , poukazuje na stávající konflikty a nabízí jejich řešení. Ministerstvo šlo ve většině případů střední cestou, krajní polohy ministerstvo podle vládních zdrojů odmítá.
    Konkrétně se ministerstvo vyslovuje například pro výrazné snížení spotřeby ploch omezením výměry ekologických kompenzačních ploch a využitím rozšířených kompenzačních opatření v rámci legálního intervenčního nařízení v oblasti ochrany přírody. Pro snížení přísunu živin se navrhuje zpřísnění vyhlášky o hnojivech.
Potřebu jednat resort spatřuje zejména v oblasti chovu užitkových zvířat. Jedná se hlavně o koncentraci živočišné výroby podpora s ohledem na dobré životní podmínky pro zvířata, která by se měla zlepšit. Velká očekávání v řešení problémů ochrany zvířat vkládá v ministerstvo pro vědu a výzkum. Požadavky odklonu od tržně orientovaného odvětví zemědělství Charta odmítá.
    V Berlíně kladli důraz na inovační charakter Charty. Podařilo se integrovat názory různých sociálních skupin v rámci mnoha měsíčního procesu otevřené diskuse. Tento proces byl všemi účastníky chválen, i když se očekávání z hlediska obsahu listiny u jednotlivých skupin navzájem velmi odlišovala. Ministryně Aignerová od začátku ale dala jasně najevo, že chtějí vytvořit konsenzuální listinu.
Oblasti zahrnuté v listině:
· Zachování a ochrana atraktivních venkovských oblastí s přidanou hodnotu,
· Řešení konfliktních cílů ve využívání půdy,
· Zachování vzácných zdrojů,
· Další rozvoj ochrany a dobrých životních podmínek v chovu užitkových zvířat,
· Posílení bezpečnosti potravin a transparentnosti pro spotřebitele,
· Zajištění globální potravinové bezpečnost a spravedlivých obchodních podmínek.
Charta für Landwirtschaft ist ferrit

Zdroj: ÚZEI, 17.01.2012, www.agronavigator.cz