Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cestovní náhrady 2012

10/01/12

Cestovní náhrady 2012

1. Sazby náhrad za používání motorových vozidel 2012
Od 1. 1. 2012 stanoví výši sazeb cestovních náhrad nové vyhlášky č. 429/2011 Sb. a 379/2011 Sb. Dosavadní vyhlášky platné pro rok 2011 se tímto ruší.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
Jednostopá vozidla a tříkolky = Kč 1,–/km
Osobní silniční motorová vozidla = Kč 3,70/km
2. Průměrné ceny pohonných hmot "pro zaměstnance" na rok 2012
Podle paragrafu 158 odst. 3  zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.
V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné. Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
Benzin 95 oktanů = Kč 34,90
Benzin 98 oktanů = Kč 36,80
Nafta motorová = Kč 34,70
 
3. Tuzemské stravné na rok 2012
– za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
– za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1  zákoníku práce (státní sféra) ve výši:
 
podnikatelská sféra
příspěvková
a státní sféra
5 – 12 hod.
min. 64 Kč
64 –   76 Kč
nad 12 – 18 hod.
min. 96 Kč
96 – 116 Kč
nad 18 hod.
min. 151 Kč
151 – 181 Kč
 
Změny v krácení stravného
Novelou zákoníku práce dochází ke změnám v ustanovení § 163. Odstavce 2 a 3 uvedeného paragrafu řeší otázku zajištění bezplatného jídla a s tím související snížení stravného. Od 1. ledna 2012 bude platit, že pokud zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na pracovní cestu neurčil nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2 daného ustanovení, tj. o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin.
Zaměstnavatel tedy může sám rozhodnout o výši snížení, ale musí tak učinit před pracovní cestou. Nejvyšší hodnota snížení je 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin. Tato úprava platí pro soukromou sféru, a to jak pro pracovní cesty na území ČR, tak i do zahraničí.
V případě státní sféry je omezena možnost zaměstnavatele snižovat výši krácení a stravné se krátí vždy o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin 
4. Zahraniční stravné na rok 2012
Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.  Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. 1. 2012 poskytuje zahraniční stravné:
·         ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
R E K A P I T U L A C E
1.      Tuzemské pracovní cesty     (jsou upraveny vyhláškou č. 429/2011 Sb.).
Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel
na 1 km jízdy dle § 157 odst. 4 ZP činí nejméně ( viz vyhl. 429/2011 Sb.)
u jednostopých vozidel a tříkolek
1,00 Kč
u osobních silničních motorových vozidel
3,70 Kč
             (oproti roku 2011 se nemění)
Stravné
za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 ZP ("státní zaměstnanci") ve výši  
částka
doba trvání pracovní cesty
64 Kč až 76 Kč
5 až 12 hodin
96 Kč až 116 Kč
déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
151 Kč až 181 Kč
déle než 18 hodin
 
Stravné
za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ("ostatní zaměstnanci") nejméně ve výši 
částka
doba trvání pracovní cesty
64 Kč
5 až 12 hodin
96 Kč
déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
151 Kč
déle než 18 hodin
 
Průměrná cena pohonných hmot
výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP
benzin automobilový 95 oktanů
34,90 Kč
benzin automobilový 98 oktanů
36,80 Kč
motorová nafta
34,70 Kč
 2.      Zahraniční pracovní cesty       (jsou upraveny vyhláškou  č. 379/2011 Sb.),
Oproti vyhlášce platné pro rok 2011 dochází pouze ke změnám u následujících zemí:
–        Irsko ze 50 EUR na 45 EUR
–        KLDR ze 45 EUR na 40 EUR
–        Tunisko ze 45 EUR na 40 EUR