Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Více mléka, méně tuku

01/12/11
smf

Německým vědcům se podařilo identifikovat gen, který je odpovědný za větší tvorbu svaloviny a naopak menší tvorbu tuku.

Více mléka, méně tuku
Německým vědcům se podařilo identifikovat gen, který je odpovědný za větší tvorbu svaloviny a naopak menší tvorbu tuku.
Vědci z Leibnitzova Institutu pro biologii užitkových zvířat (FBN) v Dummersdorfu se podařilo u hybridního skotu vzniklého křížením dvou plemen – německého charolais a německého holštýna – identifikovat gen, který je odpovědný za rychlejší růst před i po narození. Plemenice, které mají methionin v NCAPG genu, produkují větší množství aminokyseliny argininu. To vede kromě zesílené tvorby svaloviny také k menšímu ukládání tuku. Telata již v době porodu vážila o 3 kg více než čistokrevná telata výchozích plemen. Ve věku 18 měsíců činil rozdíl mezi telaty již přibližně 25 kg.
 
Test dědičného materiálu na methionin v NCAPG genu by mohl před zapouštěním plemenic vésk k efektivnějšímu zacházení s krmnými zdroji, protože by se mohla vyřadit zvířata, která přijatá krmiva transformují převážně na tělesný tuk.
 
Mehr Milch, weniger Fett
DLG-Mitteilungen, 2011, č. 11, s. 8
Převzato z  www.agronavigator.cz

Zařazeno v Živočišná výroba