Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe

08/12/11
smf

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 189941/2011-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 189941/2011-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství
Dne 22. 11. 2011 byla poradou ministra zemědělství schválena novela Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 189941/2011-MZE-17013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, která navazuje na dosavadní systém akreditace poradců, jehož cílem je zajistit, aby poradenské služby, které jsou podnikatelským subjektům poskytované v resortu zemědělství v rámci programů podporovaných z veřejných zdrojů, vykonávali pouze poradci, kteří jsou k této činnosti odborně způsobilí a kteří jsou systematicky proškolováni a seznamováni s aktuálními otázkami, především s tzv. povinnými požadavky na hospodaření, požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav a s národní legislativou.
Ministerstvo zemědělství vydává tuto směrnici s resortní působností v souladu se schválenou koncepcí poradenského systému MZe na léta 2009-2013 č.j. 8182/2008-18010 ze dne 15. 12. 2008 a usnesením vlády České republiky ze dne 16. 8. 2006, č. 948, k Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013.
Přílohy

Zdroj: www.eagri.cz , 5.12.2011