Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Konference „Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?".

04/12/11
smf

Pozvánka na konferenci „Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?".

„Farmářské trhy – módnívýstřelek nebo vzkříšená tradice?“

Uzávěrka přihlášek na konferenci „Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?“, která se bude konat v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné (Kostelní 44, Praha 7) v úterý 13. 12. od 9:00 hod., se rychle blíží.
Na konferenci vystoupí řada zajímavých osobností, které mají co říct k problematice farmářských trhů, účast již potvrdili i další hosté, od nichž se očekávají zásadní stanoviska a diskusní příspěvky. Budou zde prezentovány také nové poznatky ze spotřebitelského průzkumu, z kontrolních orgánů, ale i cenné zahraniční zkušenosti. Pokud jste se zatím ještě nepřihlásili, nepropásněte tuto jedinečnou příležitost uplatnit své názory a zkušenosti a mít tak i možnost ovlivnit formulaci závěrů a doporučení z této historicky první konference v ČR věnované fenoménu farmářských trhů!
Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Ing.

Petr Bendl.

Podrobnější informace lze získat na adrese:www.konferenceft.cz.