Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Blahopřání do Úhřetic !!

04/12/11
smf

  Již šestnáct let vyhodnocuje podle velmi přísných kritérií společnost Comenius nejlepší firmy hospodařící v České republice. Zdroj: APIC-AK, autor: E.Línková

Nejlepší firmy na hradě

 
     Již šestnáct let vyhodnocuje podle velmi přísných kritérií společnost Comenius nejlepší firmy hospodařící v České republice. Jednotlivci pak získávají titul Gentleman roku a Lady pro.V letošním ročníku ankety Českých 100 nejlepších se mezi deseti nejlepšími firmami umístil Agrofert holding Andreje Babiše, který stanul na šestém místě.
     V disciplíně nejlepších firem z oboru zemědělství a potravinářství se jako vloni objevila opět Olma Olomouc a dalších dvanáct firem zpracovatelského průmyslu. Dokonce tři želízka v ohni měla společnost Agrotrade. Mezi nejlepšími se umístila její mateřská společnost a dvě dceřiné – Xavergen a.s. a Boneco a. s.
     Mimo zemědělský a potravinářský sektor se v anketě Českých 100 nejlepších umístila na nejvyšší příčce Škoda Auto. Zopakovala tak své loňské prvenství. Druhé místo obhájila energetická společnost ČEZ. Na třetí příčku se z loňské jedenácté pozice posunul Microsoft.
     Oba prezidenti, z Agrární komory ČR Jan Veleba a z Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, mohli mít radost, „jejich“ obory byly letos dokonce mezi prvními vyznamenávanými na Pražském hradě ve Španělském sále. Na stránce Agrární komory ČR v Zemědělci představíme tři vítězné zemědělské firmy, jimž se právem dostalo tohoto ocenění. Diplomy jim na slavnostním večeru ve Španělském sále předával Jan Veleba.
Kopistovi si přijeli na Hrad pro diplom
    Rodinná farma Kopista jako sdružení fyzických osob vznikla 1. ledna 1993. Zakládajícími členy sdružení byli Jaroslav Kopista a Karel Kopista. Později přistoupila Karlova manželka Milena Kopistová a po maturitě jejich syn Ondřej Kopista. Farma pokračuje v rodinné tradici v Úhřeticích. První zápis o hospodaření Kopistů v Úhřeticích pochází z Gruntovní knihy panství Rosického z 29. listopadu 1629. Ondřej a jeho sourozenci jsou čtrnáctou generací na rodovém statku.
     Počátky hospodaření na v restituci získaném majetku byly spojeny s nemalým sebezapřením a vynutily si velké finanční náklady na rozběhnutí hospodářské činnosti. Znovu získaný majetek byl velmi zničený. Farma k dnešnímu dni obhospodařuje asi 400 ha orné půdy jak vlastní, tak pronajaté. Původních vlastních 85 ha orné půdy se podařilo nákupy rozšířit na 150 ha velmi kvalitní půdy, která umožňuje dosahovat přijatelné hektarové výnosy, například řepky olejky se sklízí 4,5 – 5,2 t/ha, potravinářské pšenice 7,5–8,5 t/ha v kvalitě E, hrachu 4,5–5,2 t/ha, kukuřice 10–11 t/ha a cukrovky kolem 80 t/ha. Farma produkuje osiva hrachu a ozimé pšenice.
    Farma je plně vybavena posklizňovou technologií a disponuje dostatečnou výkonnou technikou pro zvládnutí polních prací. Kopistovi také úzce spolupracují s obcí. Pokud je třeba, zajišťují opravy obecního majetku, údržbu zeleně v extravilánu obce, průjezdnost obecních komunikací v zimě. Rovněž přispívají na společenské akce pořádané obcí. Tato spolupráce byla v rámci Pardubického kraje pro rok 2011 oceněna Oranžovou stuhou v soutěži Obec roku.
Zdroj: www.apic-ak.cz, autor: Eugenie Línková, 3.12.2011