Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář  k DPH v Ústí nad Orlicí

10/11/11
smf

Pozvánka na seminář do Ústí nad Orlicí 29.11.2011. Zdroj: ZS ČR

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 
Pozvánka
na seminář
 
Zákon o dani z přidané hodnoty
s účinností od 1. 1. 2012
 
který se koná
 
v úterý  29. listopadu 2011 od 9.00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, číslo dveří 214
 
Tématická náplň:
Øaktuální znění zákona o DPH v roce 2012
Ø oprava základu daně a výše daně
Ø oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Ø nárok na odpočet
Ø úprava a vyrovnání odpočtu daně
Ø přenos daňové povinnosti na příjemce vybraných plnění (nově)
Ø DPH u skont a bonusů
Ø vysvětlení problémových částí zákona o DPH v praxi,
Ø  institut ručení za nezaplacenou daň u Vašeho dodavatele 
Ø zodpovězení nejčastějších dotazů (zejména vysvětlení nároku na odpočet při použití osobního auta pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce – příklad)
Ø možná diskuse během celé přednášky. Dotazy můžete zaslat e-mailem předem.
 
Přednášející:
Petr Klouček
Finanční ředitelství v Hradci Králové
Oddělení nepřímých daní
 
Předpokládané ukončení ve 13.00 hodin
 
 
Oběd po ukončení semináře
 
Vložné: Členové ZS ÚO     500,- Kč vč. 20% DPH
               Nečlenové           600,- Kč vč. 20% DPH         (splatné u prezence)
 
Prosíme o včasné nahlášení účasti.
__________________________________________________________________
                                                          Návratka
 poštou: Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí, faxem nebo telefonem: 465 553 267, mailem: agr.kom@wo.cz
 
Firma: _______________________________________________________________
 
Jména účastníků: _______________________________________________________
 
v__________________________                  podpis:__________________________