Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sazby dotací za rok 2011

11/11/11
smf

Sazby dotací schválené ministrem zemědělství na rok 2011. Zdroj: MZe

Sazba dotací za rok 2011
1.       Jednotná platba na plochu (SAPS)     –  4686,50 Kč/1 ha zemědělské půdy
2.       Oddělená platba na cukr       (SSP)    –   343,60  Kč /1 t cukrové řepy
3.       Oddělená platba na rajčata  (STP)      –   859,00 Kč/1 t rajčat
4.        Platba na krávy chované v systému tržní produkce mléka (KSTPM) – 2370,90 Kč/ 1 VDJ
                                                                                                  (1/2 sazba)   – 1185,45 Kč/ 1 VDJ
Zdroje: MZe, Zemědělec