Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odběr vody z vodoteče trkačem za účelem napájení pasených zvířat

25/11/11
smf

Požadavky pro odběr vody technickým zařízením.

Odběr vody z vodoteče trkačem za účelem napájení pasených zvířat
Dotaz:
Chci odebírat z vodoteče vodu pro pasená zvířata pomocí trkače, musím mít na to povolení ?
Odpověď:

Čerpá li se povrchová voda technickým zařízením, což je i trkač, musí být  podána žádost o povolení k odběru povrchové vody na místně příslušný vodoprávní úřad a vyjadřuje se k tomu příslušné Povodí (požadují zákres, popis zařízení, množství čerpané vody). V kbelíku si můžete odnést bez povolení kolik vody chcete.

Zaznamenal : Smítal