Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Němečtí zemědělci preferují tekutá statková hnojiva

12/11/11
smf

Více než polovina německých zemědělců hnojí kejdou.

Němečtí zemědělci preferují tekutá statková hnojiva

Více než polovina německých zemědělců hnojí kejdou. Podle údajů Spolkového statistického úřadu (Destatis) v minulém roce přibližně 166 000 zemědělských podniků aplikovalo na své plochy tekutá statková hnojiva, tedy kejdu, močůvku nebo tekutý digestát z bioplynových stanic. Celkem bylo 191 mil. m3 tekutých statkových hnojiv aplikováno na 7,5 mil. ha zemědělsky využívaných ploch. Z toho připadly dvě třetiny na ornou půdu, zbytek na trvalé travní porosty. Kejda skotu se s 60 % umístila na první pozici, následovala kejda prasat (19 %) a tekutý digestát z bioplynových stanic (17 %). Zbývající 4 % připadla především na močůvku.
Méně významná jsou pevná statková hnojiva. V loňském roce aplikovalo 132 000 podniků zhruba 26 mil. t pevného hnoje na plochu okolo 2 mil. ha.
DLG-Mitteilungen, 2011, č. 10, s. 12
Převzato z  www.agronavigator.cz