Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mléčná kvóta EU nebyla naplněna

01/11/11
smf

Prvovýrobci mléka v EU dodali v kvótovém roce 2010/2011 o 8 mil. tun mléka méně, než jim dovolovaly národní mléčné kvóty.

Mléčná kvóta EU nebyla naplněna
Kvótový rok 2010/11 (1. dubna až 31. března) v EU byl uzavřen s výrazným nesplněním dodávek mléka. Závěrečná bilance Evropské komise podle sdělení LDK (Landvolk-Pressedienst) uvádí produkci mléka v EU-27 ve výši 138 mil. t. Tím došlo k nenaplnění navýšených mléčných kvót (146 mil. t) o 8 mil. t neboli 6 %. Produkce mléka neudržela tempo růstu mléčné kvóty. Pouze pět členských států překročilo se svými dodávkami národní mléčnou kvótu, a to zejména Nizozemsko. Také Dánsko, Rakousko, Lucembursko a Kypr svoje národní kvóty přeplnilo. Prvovýrobci z těchto zemí proto musejí do kasy EU odvést dohromady penalizační částku převyšující 55 mil. €. Němečtí chovatelé dojeného skotu v uplynulých třech letech nemuseli hradit žádné poplatky za překročení mléčné kvóty. S 29,1 mil. t mléka nedosáhla mléčná produkce v Německu k limitu, který byl stanoven ve výši 29,3 mil. t, pouze o 200 000 t mléka. Celounijní bilance mléčných kvót s výrazným nesplněním dodávek je podle Německého svazu sedláků důvodem k posílení snah o sloučení mléčných kvót na území celé EU.
 
V globálním měřítku bude trh s mlékem patřit k rostoucím tržním segmentům. Na vrcholném světovém jednání o mléce v italské Parmě experti predikovali růst globální poptávky po mléku a mléčných výrobcích. Již v roce 2010 mléčná produkce ve výši 721 mil. t předčila skutečnost předchozího roku o 1,8 %. V letošním roce by měl nárůst dosáhnout dvou procent. Také mezinárodní obchod s  mlékem a mléčnými výrobky by měl vykázat další růst. Evropští producenti mléka a zpracovatelské společnosti mají stejně jako dodavatelé z USA šanci uspět na exportních trzích a svoje tržní podíly navýšit.
 
EU-Milcherzeuger schöpfen Quote nicht aus