Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

29/11/11
smf

Doporučený způsob doplnění neúplné dokumentace v rámci výsledku administrativní kontroly Žádosti o dotaci (14. kola PRV). Zdroj:SZIF

Doporučený způsob doplnění neúplné dokumentace v rámci výsledku administrativní kontroly Žádosti o dotaci (14. kola PRV) je popsán Z D E. 

Zdroj: www.SZIF.cz