Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU schválila pro rok 2012 úsporný rozpočet

25/11/11
smf

Členské státy EU, Evropský parlament a Evropská komise se dohodly na výši rozpočtu EU pro příští kalendářní rok 2012, bude činit 129 mld. €.

EU schválila pro rok 2012 úsporný rozpočet
© fotoliaBrusel – Rozpočet Evropské unie pro rok 2012 byl v porovnání s letošním rokem navýšen o 1,8 procenta finančních prostředků. Nárůst se tak pohybuje pod hranicí dvouprocentní míry inflace.
 
Členské státy EU o víkendu uzavřely jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí o výši rozpočtu na příští rok. Komise a Parlament požadovaly navýšení rozpočtu o 5 procent, podvolily se však snaze Rady EU o snížení nákladů. Celkový rozpočet tak činí 129 miliard €. Pro resort zemědělství bylo vyčleněno 57 mld. €, z nichž téměř 44 mld. je určeno na přímé platby a tržní výdaje.
 
Všem zúčastněným stranám je ale jasné, že se úsporný rozpočet může brzy vymknout z rukou, protože na konci dlouhodobého plánovacího finančního období 2007 – 2013 bude nutné uhradit projekty financované z rozpočtu EU, které byly scháleny v předchozích letech. Rada, Komise a Parlament již nyní uvedly, že budou muset být platby v příštím roce navýšeny a to i v resortu zemědělství.
 
Pokud vzniknou další krize na trhu s ovocem a zeleninou, měly by být producentům poskytnuty dle přílohy k usnesení o rozpočtu prostřednictvím producentských sdružení finanční prostředky navíc. Zastřešující organizace zemědělců a zemědělských družstev v EU Copa-Cogeca v dopise Radě EU požadovala vyčlenit v rozpočtu EU na rok 2012 dostatečné množství finančních prostředků pro prvovýrobce ovoce a zeleniny a jejich producentské organizace. Řídila se tak požadavky Evropského parlamentu, který navrhoval pro tato odvětví sužovaná krizemi uvolnit dodatečných 250 mil. €.              
 
EU verabschiedet Sparhaushalt 2012
Převzato z : www.agronavigator.cz