Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

03/10/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Příjmy rakouských biofarem se v roce 2010 zvýšily
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=114008

V uplynulých 5 letech se zvětšila celková rozloha ekologicky obhospodařovaných ploch zemědělské půdy v Rakousku o téměř 70 000 hektarů.

Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113964

Podle Ministerstva zemědělství na konci srpna v ČR na ploše 483 200 ha ekologicky hospodařilo 4 022 podniků.

Projekt včelí platformy v Německu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113950

Internetová platforma pro včelaře a rolníky.

Den otevřených dveří v biopekárně Zemanka
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113896

Další akce měsíce biopotravin s nečekaným zájmem spotřebitelů.

Poslední pastva aneb Holky, domů!
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113639

Jedna z posledních akcí měsíce biopotravin.

Brněnský Biojarmark
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113638

Slavnost díkůvzdání
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113637

Oslavte státní svátek v Českcýh Kopistech.

Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val;=113636

Tradiční den otevřených dveří v rámci měsíce biopotravin.

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství