Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesnění Zásad 2011

05/09/11
smf

Zpřesnění Zásad umožnuje vyplacení podpory prostorových izolátů v rámci předmětu dotace 3.b. dotačního programu 3. Zdroj: MZe

Zpřesnění Zásad 2011
      Zpřesnění Zásad umožnuje vyplacení podpory prostorových izolátů v rámci předmětu dotace 3.b. dotačního programu 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, jejíž realizace byla z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2011 zastavena. V Zásadách je u DP 3. předmětu dotace 3.b. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky uvedeno, že podpora prostorových izolátů nebude v roce 2011 realizována.

     Zpřesnění Zásad 2011 – 3.b. 

Zdroj: www.eagri.cz , 2.9.2011