Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový vzdělávací kurz pro ekologické zemědělce v ČR

14/09/11
smf

Nový vzdělávací kurz pro ekologické zemědělce v ČR. Zdroj: BIO-INFO.cz

Nový vzdělávací kurz pro ekologické zemědělce v ČR
Kurz vytvořený v rámci projektu e-Ecofarming se českým zájemcům o ekozemědělství otevře příští podzim. Nabízí zásadní odborné informace i řadu doplňků usnadňujících učení v náročném kolotoči každodenního života zemědělců
Po skončení vývoje on-line kurzů a dalších produktů projektu e-Ecofarming převzal nad výstupy projektu záštitu Spolek poradců v ekologickém zemědělství (EPOS). Ve spolupráci se společností KTP vytváří EPOS strukturu pro první zkušební běh kurzu zaměřený na kandidáty na pozici mladý zemědělec.
Poté co Národní ústav pro odborné vzdělávání uzná novou typovou pozici s názvem "Ekofarmář" či "Ekologický zemědělec", začne Spolek poradců v ekologickém zemědělství nabízet akreditované kurzy pro rekvalifikaci v oboru ekofarmář a nadále kurzy pro pedagogy středních zemědělských škol nabízené v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kurz bude půlroční a proběhne v kombinovaném režimu. Budoucí ekozemědělci tedy absolvují několik intenzivních víkendů doplněných o řadu výukových lekcí probíhajících dálkově za využití skype či videokonference. Již v pilotní fázi najdou využití všechny další produkty vytvořené v rámci projektu e-Ecofarming, a to jak specifické domácí úkoly, tak mp3 nahrávky vzdělávacích modulů a videopříklady dobré praxe mapujících vzorové moravské ekofarmáře.
Vzdělávání probíhá dálkově: Většina výuky se odehrává formou jednoduchého a funkčního e-learningu, ve kterém je odborný lektor k dispozici na telefonu, mailu, skypu, atd.
Forma respektuje potřeby farmáře: Výuka neprobíhá metodou nekonečného biflování a sezení před počítačem. Texty lze tisknout, ale také vzít s sebou do terénu a poslouchat formou mp3, výuka obsahuje informační a inspirační videa, webové odkazy a případové studie, stejně jako praktická cvičení a pozorovací úkoly.
Kurz zahrnuje širší kontext: krom materiálů odborné přípravy nabízí kurz nástroje pro sebehodnocení obchodních a podnikatelských dovedností a dokumenty pro uznání odborné kvalifikace v rámcí evropského kvalifikačního portfolia Europass.
"V rámci projektu e-Ecofarming se snažíme převzít to nejlepší z úspěšného evropského projektu Ecojob – AP a doplnit ho o prvky užitečné v českých podmínkách. Původní vzdělávací moduly, získané z projektu EcoJob AP, adaptoval na české podmínky tým projektu e-Ecofarming, za odborného vedení českých odborníků ve složení Tom Václavík, Roman Rozsypal, Tomáš Mitáček a Tomáš Klejzar," vysvětlulje Beáta Holá ze společnosti KTP.
Pokud máte bližší zájem o budoucí účast na rekvalifikačním kurzu Ecofarming, kontaktujte jeho tvůrce zde.

Zdroj: www.bio-info.cz, 13.09.2011

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství