Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Trh s mlékem bude do roku 2020 výrazně růst

08/08/11
smf

V příštích deseti letech by měla globální výroba kravského mléka stoupnout o 153 mil. t na cca 710 mil. tun. Zdroj.Agronavigator

Globální trh s mlékem bude do roku 2020 výrazně růst
Podle nejnovější prognózy OECD a FAO by měla v této dekádě stoupnout produkce mléka zejména v rozvíjejících se zemích.
V příštích deseti letech by měla globální výroba kravského mléka stoupnout o 153 mil. t na cca 710 mil. tun.
 
Hlavní podíl by na nárůstu produkce měly mít rozvíjející se země. Průměrná roční rychlost růstu by měla dosáhnout přibližně dvě procent ("Agricultural Outlook 2011-2020 ").
 
Po stagnaci v roce 2009 a poklesu v roce 2010 by podle aktuální prognózy v příštích letech mělo dojít k nárůstu globální produkce kravského mléka, což by mohlo vést ke snížení producentských cen. Nárůst dodávek mléka by se však měl výrazně lišit v jednotlivých regionech v závislosti na trhu, politice, nákladech na krmiva a konkurenční boj o půdu popř. vodu.
 
V souvislosti s vysokými náklady na energie a krmiva se očekává, že Oceánie a Latinská Amerika bude mít díky produkci mléka založenou na využití pastvin výhodu oproti krmným systémům založeným na obilovinách. Konkrétně by měl Nový Zéland v příštích letech zvýšit produkci mléka, ale po roce 2013 by podle prognózy mělo dojít k opětovnému zpomalení. Při obvyklých povětrnostních a pastevních podmínkách by zde až do roku 2020 měl činit průměrný nárůst produkce kravského mléka 2,3 %. V Austrálii zůstává rozhodujícím faktorem produkce mléka disponibilita vody, celkově se očekává průměrný roční nárůst o 1,2 %.
 
EU: Po zrušení kvótového systému by měla výroba mléka ročně stoupnout o 0,3 %
V EU by podle názoru expertů OECD a FAO dodávky mléka neměly udržet krok s upravenou kvótou. Po ukončení platnosti mléčných kvót v roce 2015 by produkce mléka v EU mělo ročně růst o 0,3 %, ale dodávky by podle prognózy až do roku 2020 neměly dosáhnout výše vysloužilé kvóty. Důvodem by měly být vysoké výrobní náklady v rámci Unie. Agrární politici se ale domnívají, že již malé (regionální) převisy produkce mohou vést k cenovému tlaku a tím i nadále odůvodňují nutnost fungujícího mechanismu řízení trhu v rámci Společné zemědělské politiky EU.
 
Výrazný nárůst produkce mléka v USA
Ve Spojených státech podle Outlook poroste ročně produkce mléka o 1,4 %, především se očekává nárůst průměrné mléčné užitkovosti krav. Argentinská produkce mléka by měla ročně vzrůst o 3 a v Brazílii o 1,7 % stimulovaná domácí poptávkou. Mlékárenský průmysl v Číně se sice nachází v obtížné situaci (melaminový skandál, infekční choroby zvířat, atd.), ale i přesto experti zde očekávají průměrný 3,3% nárůst produkce mléka díky výrazné podpoře tohoto odvětví ze strany vlády.
 
V ostatních rozvojových a rozvíjejících se zemích bude pravděpodobně rozvoj produkce mléka výrazný. V případě Indie je prognostikovým meziroční 3% nárůst. I ostatní asijské země budou dále ve snaze pokrýt rostoucí domácí poptávku rozšiřovat vlastní produkci mléka i posilovat dovoz mléčných výrobků.
 
Výroba sušeného plnotučného mléka a másla bude výrazně zvyšovat
Stoupající počet obyvatelstva a vysoké příjmy, společně s rostoucí známostí mléčných výrobků
 
Weltmilchmarkt wird bis 2020 deutlich wachsen
[2011-08-05], www.agrarheute.com
Převzato z  www.agronavigator.cz