Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Tajemství rychlého dojení

30/08/11
smf

Švýcarská studie o možnostech úspory pracovního času dojičů v závislosti na systému dojení, velikosti zemědělského podniku a managementu. Zdroj: Agronavigator

Tajemství rychlého dojení
Zvolený systém dojení může uspořit pracovní čas, pokud se ovšem dostatečně přizpůsobí velikosti zemědělského podniku a podnikovému managementu. K tomuto závěru dospěl autor studie Matthias Schick, vedoucí výzkumné skupiny Zemědělské stavby, zvířata a práce výzkumného zemědělského ústavu Agroscope ART se sídlem ve švýcarském Reckenholzu-Tänikonu.
 
Ve vazných stájích s dojením do konví nebo do potrubí se pohybuje spotřeba času na podojení 1 krávy za den mezi 11 a 5 minutami. Ve volných stájích s dojicími stáními nebo automatizovaným systémem dojení je spotřeba pracovního času 8 a 3 min (viz obr.).
U jednostranného dojicího stání téměř není možné se srovnatelným potrubním dojením uspořit pracovní čas, příčinou je příliš dlouhá čekací doba, která v takovém typu dojicího stání vzniká. Díky velkým typům dojíren jako je např. rybinová nebo side-by-side dojírna s 2×8 nebo 2×12 dojicích míst a nebo také karuselová dojírna s 20 nebo více místy je možné dále zredukovat potřebu času až na 2 až 2,5 min/kus/den.
 
Již jedno dojicí stání může zkrátit pracovní čas nutný k podojení ve vazné stáji v porovnání s dojením do konví nebo do potrubí až o tři hodiny. Čelní rychlovýstup nenabízí v malých chovech u rybinových a side-by-side dojíren podstatnou výhodu. Použití automatizovaného snímání strukových násadců podle vyjádření autora studie v malých početních stavech nepředstavuje žádné efektivní opatření k úspoře pracovního času.
 
Spíše by se v takových zemědělských podnicích měly dále zlepšovat pracovní postupy během dojení. Díky optimalizaci managementu chovu(dostatek podestýlky, dobře nastavené ovládací zařízení a pravidelná péče o lehací boxy) například vzniká možnost zredukovat čas nutný k očistě vemene. Vynechání strojní dodojování dokáže uspořit až 0,4 min pracovního času obsluhy na krávu za den. Tato opatření by však podle názoru švýcarského experta měla být aplikována vždy se zvýšenou opatrností, protože mohou jít na úkor zdraví dojených plemenic.
 
Das Geheimnis der schnellen Melker
Obr.: Spotřeba pracovního času v závislosti na způsobu dojení
Spotřeba pracovního času na krávu za den (min) v různých systémech dojení - do konví, do potrubí, side by side, rybinová dojírna, autotandem