Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Soutěž Regionální potravina

19/08/11
smf

Soutěž Regionální potravina letos ocenila 99 nových výrobků z téměř osmi set, které o značku bojovaly. Zdroj: MZe

Soutěž Regionální potravina letos ocenila 99 nových výrobků z téměř osmi set, které o značku bojovaly
 V soutěži Regionální potravina letos uspělo 99 výrobků, které tak získaly právo užívat po čtyři roky logo Regionální potravina. Oproti loňskému prvnímu ročníku vzrostl počet oceněných výrobků i soutěžních kategorií. Porota letos vybírala z téměř osmi set výrobků v devíti kategoriích. Největší zájem o účast v soutěži měli výrobci ze Zlínského a Jihomoravského kraje, podle odvětví pak nejobsazovanější byla kategorie masných a mléčných výrobků.
„Druhý ročník projektu jasně ukazuje, že Regionální potravina je krokem správným směrem. Potvrzuje to nejen zájem zákazníků o ochutnávky, Regionfest nebo o samostatnou expozici, kterou regionálním potravinám věnovala loni a věnuje i letos Země živitelka. Dokládají to také ohlasy výrobců, kterým vítězství v soutěži zřetelně zvedlo objem produkce,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa, který si podporu kvalitních domácích potravin hned po svém jmenování stanovil jako jednoznačnou prioritu. Projektem Regionální potravina chce Ministerstvo zemědělství podpořit hlavně malé a střední výrobce, kteří produkují specifické, tradiční a kvalitní potraviny, s nimiž ale většinou nemají šanci prorazit do široké obchodní sítě. „Spolu s plaketou a certifikátem, které výrobci přebírají při příležitosti tradičních zemědělských slavností v jednotlivých krajích, získávají hlavně právo označovat své vítězné produkty. To pro ně představuje jednoznačné marketingové plus a spotřebitelům usnadňuje orientaci,“ dodává ministr. Zájem zákazníků o regionální produkty jednoznačně roste.
Letos se soutěžilo ve dvou kategoriích masných výrobků, dvou kategoriích mléčných výrobků, v pekařských a také cukrářských výrobcích. Alkoholické a nealkoholické nápoje měřily síly ve společné kategorii, další kategorie byla věnovaná ovoci a zelenině a všechny ostatní výrobky se mohly přihlásit do kategorie ostatní. Informace k jednotlivým akcím, stejně jako přehled oceněných výrobků, mohou zájemci nacházet na průběžně aktualizovaných stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Soutěž Regionální potravina určená pro malé a střední pěstitele a výrobce v krajích měla u producentů, zemědělců i spotřebitelů úspěch. Ministerstvo zemědělství přišlo letos s několika novinkami. „Rozšířením soutěžních kategorií z šesti na devět má šanci uspět více regionálních potravin a porovnávání v rámci kategorií je objektivnější. Další změna v pravidlech, zkrácení práva používat logo z šesti na čtyři roky, byla motivovaná snahou udržet vysoký standard produktů a zároveň dává malovýrobcům možnost pružně reagovat na poptávku a přicházet s novinkami. Všechno směřuje k tomu, aby více kvalitních regionálních potravin našlo cestu k většímu počtu zákazníků,“ vysvětluje ministr Ivan Fuksa. Přísnější jsou i pravidla pro přihlášení do soutěže. Mohly se do ní zapojit pouze malé a střední podniky s jednoznačnou vazbou k danému regionu.
Ucelenou přehlídku oceněných regionálních potravin mohou lidé zhlédnout, ale hlavně ochutnat a zakoupit na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích (25. – 30. 8. 2011), na Regionfestu v Praze (21. – 22. 10. 2011) nebo při ochutnávkách v jednotlivých krajích.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe
Termíny vyhlášení na slavnostech v krajích
Krajské pasy 20. 8. Šiklův Mlýn
Země Živitelka 27. 8. České Budějovice
Dožínky 3. 9. Brno
Biodožínky 3. 9. Horní Slavkov
Koně v akci 3. 9. Pardubice
Zahrada Čech 16. 9. Litoměřice
Dožínky 17. 9. Hradec Králové
Dožínky 17. 9. Chanovice
Dny Kraje 1. 10. Zlín – Novesta
Náměstí 7. 10. Liberec
Zemědělec 7. 10. Lysá nad Labem
Olima 13. 10. Olomouc
Gastrofestival 24. 11. Ostrava
 
Celkový přehled přihlášených výrobků a počet výrobců
(po redukci duplicitních výrobců v jednotlivých kategoriích)
Výrobek Počet přihlášených výrobků Počet výrobců
Masné výrobky – tep. opracované 169 60
Masné výrobky – trvanlivé 29 23
Pekařské výrobky 42 18
Cukrářské výrobky 34 14
Sýry včetně tvarohu 178 65
Mléčné výrobky ostatní 56 25
Alko, nealko nápoje 83 34
Ovoce, zelenina 42 24
Ostatní 91 41
Celkem 790 281
 
zdroj: www.eagri.cz,

18.8.2011