Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora biopaliv další generace v USA

16/08/11
smf

Americké ministerstvo zemědělství zahájilo projekt, který má podpořit rozvoj další generace biopaliv. Zdroj: Agronavigator

Podpora biopaliv další generace v USA
     V květnu oznámil tajemník pro zemědělství amerického ministerstva zemědělství Tom Vilsack projekt, který pomůže popohnat rozvoj další generace biopaliv. Projekt Area programu BCAP (Biomass Crop Assistance Program) zahrnuje 39 sousedících okresů ve státech Missouri a Kansas a klade si za cíl zaregistrovat až 50 000 akrů pro stanovení určené energetické plodiny – domácích trav a jiných bylin pro energetické účely. Producenti zaregistrovali v programu, že budou pěstovat směsi vytrvalých trav, jako například proso prutnaté (Panicum virgatum) pro výrobu peletovaných paliv z biomasy a další produkty z biomasy, které mají být využívány pro výrobu energií.
     „Podporou produkce výchozích produktů, které mohou být přeměněny na biopaliva další generace, podporujeme ekonomiku venkova, vytváření pracovních míst, přispívání k energetické bezpečnosti Ameriky a ochranu naší planety“, řekl Vilsack. Investice jako tyto podnítí vytvoření nových odvětví. Tento projekt slouží dvojímu prospěchu poskytování dlouhodobé a zdroje chránící vegetativní pokrývky.
     Tento program umožňuje týmům producentů plodin a bioenergetickým podnikům předkládat návrhy ministerstvu zemědělství, které budou vybírány do projektu Project Area BCAP. Vybraní farmáři budou způsobilí věnovat až 75 % nákladů na zavedení bioenergetické vytrvalé plodiny. Mohou také dostávat až 5 let každoroční platby za jednoleté nebo vytrvalé travinné plodiny a až 15 let platby za roční nebo vytrvalé dřevité plodiny.  Bioenergetické podniky jsou definovány jako ty, které produkují teplo, elektrickou energii, produkty na biologickém základě nebo moderní biopaliva z výchozích produktů na biologickém základě. Další informace na: www.fsa.usda.goc/bcap.
Biocycle, vol. 52, 2011, č. 6, s. 8
Převzato z  www.agronavigator.cz