Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 784/2011

22/08/11
smf

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 784/2011 ze dne 5. srpna 2011 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 784/2011 ze dne 5. srpna 2011 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011 najdete Z D E