Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K rozpočtu Evrovské unie po roce 2013

10/08/11
smf

Celkový rozpočet EU-27 má stoupající tendenci, rozpočet na zemědělství klesá.  Zdroj: ASZ

Rozpočtové pokrytectví Evropské unie
Rozpočtový rámec na roky 2014 až 2020 byl předložen Evropskou komisí na konci června. Evropská komise slibovala v oblasti zemědělství zachování výše rozpočtu z minulých let. Návrh je novou koncepcí dotací do zemědělství v nebývalém rozsahu.
      Čísla jsou zcela jasná. Celkový rozpočet EU-27 má stoupající tendenci, rozpočet na zemědělství klesá. V roce 2014 bude EU-27 hospodařit se 142,5 miliardy eur, z toho v kapitole 2, kde jsou dotace do zemědělství, bude 57,4 miliardy eur, respektive 40,28 procenta z celkového rozpočtu členských států. V roce 2020 počítá rozpočet Evropské unie s celkovou sumou 150,72 miliardy eur, z toho do zemědělství a na rozvoj venkova přibližně 51,8 miliardy eur, respektive 34,4 procenta.
Zatímco celkový rozpočet EU-27 naroste o 8,1 miliardy eur, zemědělský rozpočet klesne o 5,6 miliardy eur v průběhu let 2014 až 2020. Z těchto čísel vyplývá jasný trend snižování dotací do zemědělství. Dalším krokem, který bude znamenat snížení dotací, je v podstatě propojení I. a II. pilíře formou „ozelenění“ ve výši 30 procent. To znamená, že v rámci rozpočtu pro přímé platby bude blokováno 30 procent prostředků kromě splnění všech podmínek cross compliance (kontroly podmíněnosti) ještě dalšími regulacemi pro hospodaření. Podnikání v zemědělství se tak stane nástrojem pro uplatňování politiky životního prostředí.
Zastropování plateb je omezením podnikání. Nelze ho však chápat jen v kontextu českých farem. Ty, podle studie ÚZEI (rok 2011) sice mají určitou výhodu z velikosti, ale tuto výhodu zcela eliminuje snížená produktivita práce. Je to obecně omezení regulace podnikání a velké farmy v EU-15 mají ve specializovaných oborech mnohdy daleko vyšší produktivitu. V rozpočtu je jistě zakalkulováno i rozšíření z EU-27 na EU-28 o Chorvatsko. To znamená další naředění finančních prostředků. Vzhledem ke snížení rozpočtu je dalším nepřímým snížením i inflace, kterou je jen obtížné odhadnout. Evropský rozpočet je jasný vzkaz zemědělcům. Lze ho shrnout ve třech větách.
  • Hledejte cesty, jak se obejít bez dotací, pokud chcete produkovat potraviny. Dotace budou stále nižší.
  • Pokud chcete produkovat veřejné zboží, nabízíme zemědělcům peníze v omezeném množství, ale chceme superkvalitu pro své daňové poplatníky.
  • Rozhazování končí – ekonomické problémy nás nutí snižovat výdaje do zemědělství v dlouhodobém časovém výhledu.
Zemědělec si může vybrat. Jsem přesvědčen, že někteří podnikatelé v zemědělství již teď začnou testovat, jaké to bude, když dotace začnou hrát menší roli v ekonomice podniku.
 
Ing. Michal Pospíšil
zahraniční tajemník ASZ ČR
zdroj: www.asz.cz