Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

29/08/11
smf

Nápočet Krav bez tržní produkce / Ovce,Kozy . Zdroj: SZIF

TOP-UP 2011

Nápočet Krav bez tržní produkce / Ovce,Kozy

Na základě vyjádření MZe došlo při elektronickém podpisování nápočtů k použití prošlého serverového certifikátu MZe (nápočty ze dne 18. 8. 2011).  Celý článek Z D E.
Zdroj: www.szif.cz