Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropa by měla produkovat více potravin

25/08/11
smf

Příliš velké závislosti Evropy na dovozu velkého počtu agrárních komodit do budoucna by se podle Paola de Castra mělo zabránit výrazným zvýšením zemědělské produkce. Zdroj: Agronavigator

Evropa by měla produkovat více potravin
    Příliš velké závislosti Evropy na dovozu velkého počtu agrárních komodit do budoucna by se podle Paola de Castra mělo zabránit výrazným zvýšením zemědělské produkce.
   Vzhledem ke stoupajícím požadavkům na produkci biomasy a potravin ze zemědělské půdy doporučuje předseda zemědělského výboru v Evropském parlamentu Paolo de Castro, výrazněji zaměřit agrární politiku Evropské unie vedle kvality opět i na celkový objem produkce zemědělských komodit. „Na mezinárodních trzích pravděpodobně nebude do budoucna dostatečné množství potravin“, varoval podle tiskové agentury Agra Europe bývalý italský ministr zemědělství. Závislost Evropy na dovozu velkého počtu surovin na agrárních trzích hodnotí jako její výraznou slabinu.
     Paolo de Castro jako bývalý vědec, přednášející na univerzitě v Boloni, vidí jako jednu z možností jak výrazněji zvýšit zemědělskou produkci větší otevřenost Evropy vůči pokroku, v neposlední řadě i vůči zeleným genovým technologiím. Skutečnost, že se sám před deseti lety jako italský ministr zemědělství zasadil o přijetí moratoria proti genetickým modifikacím, odůvodňuje člen frakce socialistů v Evropském parlamentu tím, že v tehdejší době byl trh ovládán velkými koncerny. Dnes mohou se svými biotechnologickými produkty na trh vstoupit i malé a střední společnosti.
     Vzhledem k předpokládané stále výraznější volatilitě cen na trzích doporučuje Castro do budoucna využití některých nástrojů v rámci managementu rizik v zemědělství. Castro je zastáncem určitých elementů americké zemědělské politiky, jako jsou např. anticyklické platby. Tyto platby by měly garantovat výrobcům zemědělských produktů minimální důchody v případech, kdy tržní ceny klesnou pod stanovenou úroveň. V evropském kontextu by byl takový nástroj potřebný především k odvrácení odlivu sedláků ze zemědělské produkce.
     První aplikaci takového nástroje ve prospěch zemědělství v rámci plánovaného mechanismu řešení tržních krizí klade tento odborník do období let 2014 až 2020, kdy by mělo být na jeho fungování vyčleněno 3,5 mld. €, tj. ročně 500 mil. €. Pokud se týká reformy SZP, Castro varuje před novou byrokracií a také před zaváděním nových směrnic v rámci Cross Compliance, které mají celoevropskou platnost. (AgE)
 
"Europa muss dringend mehr produzieren!"
[2011-08-24], www.topagrar.com