Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář ve Sloupnici

16/06/11
smf

Biopreparáty spol. s r.o. Tylišovská 1, 160 00 Praha 6 ve spolupráci se  ZD Sloupnice si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář zaměřený na používání biologických fungicidů v moderním zemědělství.

Biopreparáty spol. s r.o. Tylišovská 1, 160 00 Praha 6 ve spolupráci se  ZD Sloupnice si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář zaměřený na používání biologických fungicidů v moderním zemědělství, který se koná dne 23.6.2011 od 9.00 hod  na  chatě  mysliveckého sdružení U Mudáka, osada Džbánovec.

Pozvánku v plném znění najdete Z D E