Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora biolihu zvyšuje ceny potravin

21/06/11
smf

Konsorcium 10 organizací a výzkumných zařízení vypracovalo poziční dokument k volatilitě cen zemědělských komodit.Zdroj: Agronavigator

Podpora biolihu zvyšuje ceny potravin
     Konsorcium 10 organizací a výzkumných zařízení vypracovalo poziční dokument k volatilitě cen zemědělských komodit.
Členské státy skupiny G20 by podle doporučení konsorcia tvořeného deseti mezinárodními organizacemi a výzkumnými zařízeními včetně FAO, WTO, OECD, MMF měly ukončit politickou podporu biopaliv, která se vyrábějí z potenciálních potravin nebo krmiv.
      V pozičním dokumentu k volatilitě cen zemědělských produktů, které experti předloží ministrům zemědělství zemí G20 tento týden ve středu a ve čtvrtek při příležitosti jejich setkání v Paříži se zdůrazňuje, že v období let 2007-2009 bylo transformováno na biopaliva přibližně 20 % světové produkce cukrové třtiny, 9 % úrody olejnin a krmných obilovin stejně jako 4 % sklizené cukrovky.
      S ohledem na taková množství nepřekvapí, že jsou světové ceny těchto komodit o tolik vyšší než tomu bylo před absencí výroby biopaliv. Místo subvencí by se měly státy omezit pouze na podporu volného obchodu s biopalivy tak, aby výroba biopaliv probíhala pouze tam, kde je „hospodářsky, ekonomicky a sociálně možná“. Kromě toho by se měly podporovat trvale udržitelné alternativy snižování emisí CO2.
     Kromě toho je efektivnější podporovat využití energie samotné a to zejména v rámci zemědělství. Současně konsorcium organizací však připravilo i plán B: pokud by se nepodařilo odbourat subvence úplně, měly by vlády vyvinout strategie na alespoň částečnou úpravu podpůrných opatření v případě konkrétních krizí cen zemědělských produktů. (AgE)
 
Biospritförderung erhöht Nahrungsmittelpreise
[2011-06-20], www.topagrar.com
převzato z : www.agronavigator.cz