Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opatření EK na pomoc producentům zeleniny

23/06/11
smf

Evropská komise dnes s definitivní platností vydala výjimečné krizové opatření směřující na pomoc producentům zeleniny všech členských států Evropské unie a nastavila přesné podmínky této kompenzace. Zdroj: SZIF

Šance na odškodnění pro české pěstitele zeleniny

Evropská komise dnes s definitivní platností vydala výjimečné krizové opatření směřující na pomoc producentům zeleniny všech členských států Evropské unie a nastavila přesné podmínky této kompenzace. Finanční podpory dostanou pěstitelé okurek, rajčat, salátu, cuket a paprik. I čeští producenti mají šanci získat tuto výjimečnou dotaci. Hlavním administrátorem tohoto odškodnění v ČR bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Pěstitelům zeleniny bude uhrazena kompenzace za ušlé zisky způsobené bakterií E.coli. Na tomto postupu se dohodla Evropská komise a vyčlenila z rozpočtu Evropské unie na toto krizové opatření částku 210 miliónů EUR. V ČR se tato opatření budou provádět tzv. stahováním z trhu nebo nesklízením produktů, které by byly sice normálně obchodovatelné, ale v současné době se prodávají za výrazně nízkou cenu, což znamená pro producenty obrovský propad.

„Aby na tuto výjimečnou kompenzaci dosáhli i čeští pěstitelé, připravil SZIF urychleně nutné administrativní kroky, které požaduje evropská legislativa", říká ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Oldřich Černoch, CSc. „ Dotace se bude týkat produktů stažených z trhu nebo nesklizených v období od 26. 5. 2011 do 30. 6.2011. V případě našich pěstitelů se pravděpodobně bude jednat zejména o producenty salátu vzhledem k tuzemským klimatickým podmínkám."
Konkrétní částky k vyplacení za produkty v jednotlivých zemích EU budou známy až po skončení procesu stahování a nesklízení v jednotlivých členských zemích a následném provedení sumarizace celkového požadavku na daný rozpočet Evropské unie, který byl vymezen na toto odškodnění.

Základní kritéria a postup pro získání finančního odškodnění

  • podpora je určena všem pěstitelům zmíněných produktů
  • žádosti o stahování z trhu nebo nesklízení produktů podávají pěstitelé prostřednictvím schválených organizací producentů nebo přímo
  • podpora může být požadována pouze na produkty stažené z trhu či nesklizené do 30.6.2011
  • v souladu s Evropskou legislativou je potřeba žádost o podporu podat nejpozději do 11.7.2011 na SZIF
    Podrobné informace a celý mechanismus administrace je uveden v Příručce pro dočasná podpůrná opatření pro odvětví ovoce a zeleniny, kterou naleznete zde
  • Zfroj: www.szif.cz