Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr ocenil činnost MAS

05/06/11
smf

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin. Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin
   Rozvoji venkova, aktuálním otázkám zemědělství v regionu a především činnostem místních akčních skupin (MAS) bylo věnované dvoudenní setkání ministra zemědělství Ivana Fuksy se starosty, manažery MAS, farmáři a vedením Svazu provozovatelů lanovek a vleků v Monínci na Benešovsku. Ministerstvo zemědělství podporuje místní akční skupiny poskytováním dotací z Programu rozvoje venkova.
„Místní akční skupiny jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni.  Oceňuji na jejich práci nejen to, že aktivizují občany v daném mikroregionu, sjednocují je a podporují jejich dobrovolnou činnost, ale i další jejich silné stránky, jako je propagace regionálních tradic, řemesel a produktů,“ řekl na diskusním fóru ministr Fuksa.
    V České republice působí přibližně 150 místních akčních skupin, z nichž 112 čerpá podporu z Programu rozvoje venkova v rámci IV. osy LEADER. „Pro období let 2007 až 2013 jde o více než pět miliard korun, kdy půl miliardy je určeno na projekty spolupráce. Zbývající 4,7 miliardy korun se dělí mezi zmíněných 112 místních akčních skupin,“ vysvětlil ministr Ivan Fuksa.
    Místní akční skupiny vytvářejí takzvaný Strategický plán LEADER, což je všestranný plán rozvoje území, kde tyto skupiny působí. V ČR se metoda LEADER velmi osvědčila, mimo jiné díky zapojování veřejnosti do přípravy a realizace jednotlivých projektů. „I proto bych byl rád, kdybychom v příštím programovacím období zajistili pokrytí celého území Česka místními akčními skupinami. Pokud se to povede, rádi budeme všechny peníze pro obce rozdělovat metodou LEADER,“ uvedl ministr Fuksa.
 Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.eagri.cz ,3.6.2011