Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

27/06/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
Čeští pěstitelé zeleniny, poškození ztrátami kvůli EHEC, mohou o dotace  žádat do 11. července.
Rozhovor, převzatý z www.bio-info.cz.  
Základní charakteristika.
Agroekologie – východiska pro trvalé zemědělské hospodaření
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111602
Nová publikace.

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství