Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

20/06/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Pozvánka na diskusní večer. 
Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111681
Tisková zpráva České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ).
Zemědělci mohou žádat o dotace na technologie snižující emise amoniaku
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111648
Zájemci si mohou požádat o podporu z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na investice do technologií, které snižují emise amoniaku do ovzduší. Podporu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).
Prodej Fairtrade vzrostl loni v Německu o 27 procent
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111591
Hodnota výrobků nesoucí logo Fairtrade dosáhla v roce 2010 v Německu 340 milonů EUR, což je o 27 procent více než v roce 2009.    
Německý diskontní řetězec Norma se svými více než 1250 prodejnami spustil 6. června akční týden na výrobky z Fair Trade.  
Polní pokusy FiBL ukázaly, že mělké zpracování půdy může redukovat emise skleníkových plynů o 20 procent.
Jak chránit mořské ekosystémy i zájmy spotřebitelů nakupujících ryby?
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111489
JRC navrhuje použití metod molekulární technologie pro monitoring rybolovu, Food & Water Europe požaduje jednotná pravidla pro eko-značky u produktů rybolovu.
Společnost Billa má v současné době ve své síti supermarketů v nabídce už více než 250 výrobků v biokvalitě.

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství