Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poradenství a 13. kolo příjmu žádostí z PRV

14/05/11

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Zdroj:MZe 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Obecnou část Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013 pro opatření vyhlašovaná ve 13. kole příjmu žádostí (14. – 27.6.2011) najdete Z D E
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013 pro 13. kolo příjmu žádostí (14. – 27.6.2011), pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb najdete Z D E
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb předběžně stanoven ve výší 80 mil. Kč
Zdroj: www.eagri.cz