Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Platby Top-UP 2011

11/05/11
smf

Národní doplňkové platby (Top-Up) se poskytují k jednotné platbě na plochu (SAPS). Zdroj: SZIF

Platba na chmel dle stavu v ústřední evidenci k 31. březnu 2007;
Platba na přežvýkavce dle stavu v ústřední evidenci vedené podle plemenářskéhozákona k 31. březnu 2007;
Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz na hospodářstvích registrovanýchv ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona;
Platba na chov krav bez tržní produkce mléka na hospodářstvích registrovanýchv ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona;
Platba na brambory pro výrobu škrobu
Vše k platbám Top-Upp 2011 najdete Z D E.
Zdroj: SZIF

Národní doplňkové platby (Top-Up) se poskytují k jednotné platbě na plochu (SAPS). Platba Top-Up bude poskytována Fondem v následujících oblastech: