Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vlastnicví cizího pozemku

16/05/11
smf

Užívám pozemek deset let. Je tedy můj?  Autor: MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy, zdroj: Svitavský deník

Užívám pozemek deset let. Je tedy můj?
 
Mohu se stát vlastníkem cizího pozemku tím, že ho užívám jako vlastní více než deset let?
 
     Pokud tedy držiteli je nebo musí být zřejmé, že pozemek není jeho, pak v dobré víře držitel není a pozemek vydržením do vlastnictví nezíská. O oprávněnou držbu tedy nepůjde, pokud někdo jen tak začne užívat pozemek a začne o něm tvrdit, že je jeho. Protože vydržením pozemku do vlastnictví nastává stav, kdy jiný o tento pozemek vlastnicky přijde, jsou pro vydržení stanoveny přísné podmínky. Vznikne-li spor o to, zda-li došlo k vydržení vlastnického práva k pozemku či nikoli, pak musí o tomto rozhodnout soud na základě podané tzv. určovací žaloby.
 
autor: MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy


$(function() {
$(‚.galerie_lightbox a‘).colorbox();
});

zdroj: www.svitavsky.denik.cz